ÚT

1_ut

Az ÚT témaköréhez tartozó áramlásként tekintünk minden olyan folyamatra, ami Európa újkori történetében jelentős szerepet játszott, és szárazföldi vagy vízi utakon keresztezve Győrt, alakított vagy alakít a város történetén.
Az ÚT programcsomag célja bemutatni a Győrt keresztező európai utakat és összegezni az úton szerzett tapasztalatainkat. Ezek az utak Európa különböző pontjairól indulnak, valóságosan és virtuálisan is végigjárhatóak, és terveink szerint hozzánk vezetik majd 2023-ra Kulturális Főváros évünk vendégeit is.
A csomag gerincét adó Tematikus utak a legjobb ábrázolási módjai az áramlás tematikájának.
Rajtuk keresztül ismerhetők meg, járhatók végig a valóságban is azok a történelmi folyamatok, amelyek Győr és az egész térség alakulását befolyásolták. Az utak mint csatornák, különböző
ismeretek áramlásának folyamatait mutatják be szemléletesen és turisztikai attrakcióként tálalva a laikus nézők elé. A szövetükből épülő térben és időben tagolt rendszer EKF
projektünk egész Európát behálózó váza.

VÁROS

2_varos

A VÁROS programcsomaggal Győr szunnyadó kreatív energiáit élesztjük fel. Győrnek szüksége van a fiatalok jövőbe mutató városélénkítő ötleteire, hogy a gazdasági területen kamatoztatott erő, és a sportban sikereket hozó kitartás mellett, a kreatív energiák kiaknázásával, pezsgő kulturális színtér lehessen. A győri fiataloknak pedig szükségük van a támogató figyelemre és a lehetőségekre, hogy kreatív energiáikat a város érdekében sikeresen kamatoztathassák.
A „Kulturális és Kreatív városok figyelője” és a város EKF témában készített kérdőívei is azt mutatják, hogy Győrben kevés a művészeti, humán területen dolgozó szakember, a tanulmányai végeztével visszatérő, vagy ide települő művészeti diplomás, és a közszférán túl kevés a kultúra és a művészet területén betölthető pozíció. Győr fejlődési pályájának fontos
következménye, hogy az elmúlt időszakban sokan telepedtek le városunkban munkavállalás céljából. Az ő győri identitásuk és emocionális kötődésük kialakítására és erősítésére
szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni.
A VÁROS programcsomag célja a közös gondolkodás és eszmecsere segítése olyan kreatív fórumokkal, feladatokkal és lehetőségekkel, amik a városban élő összes korosztályt, de hangsúlyosan a fiatalokat mozgatják meg. A programcsomag az urbánus kultúra, a városépítés és a városi fiatalok kreatív képességeinek kiaknázását célozza, lehetőséget teremt a kultúra még minőségibb és sokrétűbb befogadásához, új művészeti műhelyek létrejöttéhez, művészek győri kötődésének kialakításához, megerősítéséhez.

PÁRBESZÉD

3_parbeszed

Az európai kultúra bármely területén folytatott diskurzus, legyen szó kályhacsempék díszítésének európai módozatairól, vagy a kortárs tánc aktuális helyzetéről, lehetőség arra, hogy egymás kultúráját megismerve közelebb juthassunk közös európai kultúránk megértéséhez, mert a párbeszéd nem más, mint ismeretek áramlása.
A PÁRBESZÉD programcsomag a 2023-as évben, különböző művészeti ágakban és a kultúrpolitika területén generál eszmecserét, teremt kereteket és fórumot a beszélgetésre, és beruházásaival technikai hátteret olyan európai utazó projektek befogadására, amik egy-egy művészeti ág körül generálnak nemzetközi diskurzust.
A felvezető években viszont magának az Európa Kulturális Fővárosa programnak a győri megvalósítását készíti elő, olyan társadalmasítási folyamatokkal, amik főleg a helyi kreatív szektort, a győri művészeket és általában mindenkit és minden korosztályt ösztönöznek a programban való aktív részvételre.
Ezért, bár felsorolásunkban a tematika logikája szerint a PÁRBESZÉD az utolsó, ez a programcsomag indul el legelőször. Erre a kultúráról folytatott diskurzusra mindenképpen szükség van, éppen ez a párbeszéd lehet az alapja annak, hogy a kialakított programszerkezetet közösen töltsük fel olyan tartalommal, amiben minden résztvevő magára ismerhet.