1

Európa Kulturális Fővárosaként témánk az ÁRAMLÁS lesz. Több fontos okunk is van rá, hogy Győrben, a 2023-as EKF évre készülve éppen ezt a tematikát választottuk, és a választásunkban rejlő okok egyben részvételi szándékunk okai is. Olyan témát kerestünk, amiben magunkra ismerünk, ugyanakkor összegzésével Európa jövőjének alakulását segíthetjük. Győr áramlási csomópontokban fekszik, így történetével önmaga mutathat példát Európában, hogy az áramlást kísérő kulturális ingerek segítségével hogyan építkezett pozitívan a múltban, hogyan használja az információ áramlását a jelenben, és milyen lehetőségeket lát a jövőre nézve az áramlásban. Győr saját történelmére épülő, kulturális identitását és jövőjét megalapozó lehetősége, hogy az Európa Kulturális Fővárosa pályázat apropóján összegezze, újrapozicionálja és megőrizze az utókornak az áramlásban rejlő tapasztalatainak és hagyományának üzenetét. Ugyanakkor ezek a vizsgálatok segíthetnek nekünk is, hogy az áramlásban, illetve a város földrajzi helyzetében rejlő lehetőségeket még jobban
kihasználhassuk. Az első okunk tehát a térben, a földrajzi helyzetünkben keresendő.
A második ok az időzítés. Európa kultúrtörténetének hordozója, az írásbeliség ezekben az évtizedekben költözik véglegesen a papírról a virtuális térbe. Most kerülnek digitális adathordozókra azok az információk, amik eddig könyvtárak és levéltárak polcain őrizték Európa történetét és annak tanulságait. Egyszerre sok minden könnyen és gyorsan hozzáférhető lesz, és az információ túltermelődése válságot okozhat. Az, hogy ki, mikor, hogyan szelektál és rendszerez, hogyan teszi hozzáférhetővé vagy rejti el az információt, Európa jövőjének alapja. Történelmi felelősségünknek érezzük tehát, hogy erről a kérdésről éppen most beszéljünk.
A harmadik okot az élet írja, és jelenleg nem tudjuk, hogy mikor és milyen végeredményt hoz majd, de az egészen biztos, hogy Európa jövőjére, kultúrájára hosszú időre komoly
befolyással lesz az emberek jelenkori áramlása. Fel kell készülnünk rá, hogy európai értékeink megőrzéséhez azok ismerete szükséges. Az európai zsidó-keresztény kultúra,
a történelmi egyházak termékeny évszázados együttélése az egyik alapja mindannak, amit ma európai kultúrának nevezhetünk. A huszadik század súlyos öröksége,
hogy ez az egyensúly összeomlott. Győr földrajzi helyzetéből adódóan és választott témájának segítségével az Európa Kulturális Fővárosa programot lehetőségnek tekinti
az összefogásra és a p árbeszédre.
A negyedik ok a szívünkben van, és ez a győri polgárok szempontjából a legfontosabb. Győrnek szüksége van egy közös áramlás-élményre, egy lehetőségre, ahol a közösség erejét annak minden tagja megérezheti. A város polgárainak egyre nagyobb része, köszönhetően a munkaerő-áramlásnak is, friss győri. Többségüknek nincsenek generációkra visszavezethető
győri gyökerei, családi emlékei, igazi kötődése. Azoknak, akik 2023-ban Győr lakosságát alkotni fogják, egy része még nem is tudja, hogy itt fog élni. 2023-ban a Győr Európa Kulturális Fővárosa program a győri polgárok számára is szól, olyan
kulturális és közösségi áramlat-élményt adva, ami hosszú időre meghatározza, sőt megerősíti lokálpatrióta kötődésüket, új identitásukat. Lehetőség arra, hogy felfedezhessék gyerekeikkel
a várost, ami az övék.

Győr pályázati koncepcióját saját régióján túl európai utak hálózatára építi. Régiós partnereinket egyes programelemek közös megszervezésére hívtuk és hívjuk meg. Földrajzi
helyzetünkből adódóan ugyanakkor ezek a regionális projektpartnerségek három országot fognak át, és két szomszédos ország fővárosának közelségére is építhetünk.
A Pannonhalmi Bencés Főapátság ezer éve a magyarság sikeres európai integrációjának jelképe. Jelene a kultúra, az oktatás, a gazdálkodás, az elfogadás kiemelkedően jó példája.
A környezettudatos életszemlélet elvéhez igazodó gazdálkodás és életmód európai értékrendjének alkalmazása nagyon korszerű üzenet. Győr és a Pannonhalmi Bencés Főapátság együttműködése számos vonatkozásban fontos és korunk diktálta követelmény.
Az EKF projekt kapcsolódási pontjai a szakrális örökség, a műemlékgondozás, -felújítás, -hasznosítás, az oktatás, a környezettudatosság köré rendeződnek.
A fertődi Esterházy-kastély épületegyüttese és megtervezett természeti környezete európai érték, akárcsak szerteágazó szellemi öröksége. A kastély színházát fénykorában Pozsonyból,
Bécsből látogatták, bábszínházának csodájára jártak, kerti ünnepségein olykor Közép-Európa akkori elitje ámuldozott Haydn muzsikáját hallgatva. Ez a komplex örökség szervesen
kapcsolódik pályázatunkhoz, hasonlóan a nagycenki, galántai és kismartoni kastélyok és kastélykertek fejlesztési terveihez.
A Szigetköz és a Csallóköz vidéke Győr természetes régiós övezete, az áramlás folyamatosságának szimbólumai. A Szlovákia és Magyarország területén együtt lüktető
tájegység különleges környezeti érték, tanulságos és figyelmeztető példája a Föld csodás élni akarásának és sérülékenységének. Megőrzése országokon átívelő kötelesség.
Mosonmagyaróvár, a Szigetköz kapuja, a győri Széchenyi István Egyetem Mezőgazdasági Tanszékének bázisaként és a mosonmagyaróvári vár turisztikai fejlesztésével kapcsolódik
pályázatunkhoz.
A csallóközi Dunaszerdahellyel az együttműködés alapjait a földrajzi és a politikai lehetőségek jelentik. A Szlovákiához tartozó város sok szempontból kötődik Győrhöz,
pályázatunkban a környezeti örökségünkhöz kapcsolódó projektek mellett urbanizációs téren is összehangoljuk, illetve együtt haladva valósítjuk meg terveinket.

Pályázatunkban, és az Európa Kulturális Fővárosa évben azért foglalkozunk az áramlással, mert azt gondoljuk, hogy a téma kibontása és vizsgálata olyan eredményre vezethet, ami nemcsak Győr, de elsősorban az Európai Unió hasznára lehet. Amikor minden szétesni látszik, a legfőbb üzenet az egymás felé áramoltatott információ, a párbeszéd lehetősége. Az Európa Kulturális Fővárosa program egy erős és magabiztos Európában született, most egy olyan Európában élünk, aminek minden másnál fontosabb túlélési esélye, ha saját kulturális gyökereit megerősíti. Az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés ennek a lehetőségnek a legfontosabb nagykövete, mi erről szeretnénk szólni.